Besloten wordt de begrooting 19^5 te wijzigen door oosten uit de grondbedrijfbegrcoting daariH over te orengen en üeze wijziging den Raad ter vaststelling aan te bieden. de lossin.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 606