vTU' n /?u. nvt BESLISSING Afdeeling Aanmerkinqen en No. 1 d onform besloten. eei~ |fiCt betaling var. -reien termijn der aannemingssom I root iBgroot ƒ.622,55 wordt besloten. 4 Lrj 200,=. 1 a van geöeel heele est 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 608