NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST van 193 5....... Tegenwoordig de Heeren Ae öii. Gasilic ,/e.tnpudexs Secretaris r.*A.« fej xg.» Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 14-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 610