Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1 182 112} De Vc rzitter. ;e Voorzitt-r. jstel ir, verband met de zittingneming van den .neer liJ ü-asille als wethouder Ivoor, over te gaan tot verdeeling van |de werkzaamheden van de leden van het College, van Burgemeester en et houder s.telt aan de orde de. aanwijzing van den! .'/ethouder, "die'den Burgen-ester zal v r| vangen bij ongesteldheid, afwezigheid ct ontstentenis cp grond van <7et van den Burgemeester, zuil art.84, 1e lid der ü-erneerh 11 04 Je Voorzitter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 611