/f Zs~r BESLISSING Afdeeling I en No. Aanmerkingen neming thouder ng van an het houders, Be heer Gasille zal d< w e ;aamlieden van zijn voorgas4 tt i garden heer Doorman, overnemen met uitzondering van de afdeeling Onderwijswelke de Burgemeester aal waar- j nemen Bd werkzaamheden zijn derhalve verdeeld als volgt; i 3URGBI<inESïEB: Algemeene Laken, Personeelszaken, Pinan-| ciën, Belastingen, wegenfondsKeuringsdiei 3tKatuu; ba en Onderwijs. Zijn spreekuur is iederen V/oensdag van 11 tot 12 uur ten Raadhuize. Wethouder ii.J GasilleArmenzorg, Gteunverleening, Werk verschaffing werkloosheidsverzekeringVolkshuisves ting, Grondbedrijf en Uitbreidingsplan. Zijn spreekuur is iederen Maandag van 19 tot 20 uur ten Raadhuize. fethouder D.A.de Bruijn: openbare werken en gebouwen, Bouwtoezicht en Gasbe rijf. Zijn spreekuur is iederen Maandag van 9 tot 10 uur ter kantore van den dienst van Gemeentewerken aan den Lan ge liririKweg van de? I Tot plaatsvervangend Burgemeester wordt aangewezen d -■ heer B.JGasille zal v rj gheid r, zuil Geraeenl eelina I Aldus wordt besloten, r ,/el- Voor- nmi sm" n Uitb: V lil.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 612