NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 13. cvernb'-r193 5 De Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IZ'. Tegenwoordig de Heeren u „e.KetA.,tsurge,,,eea v-i JJ A <3 JÖXU.1JÖ. ©il Jft cJ Lr^i 3 1 i, i 6 j tr öti.i. Uu „IS Secretaris G *A - g Afwezig Accoord De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 614