Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1 1 11Ö6 118.7 1188 1189 1190 11 91 i-ir.van Gemeente werken Wethouder Jasille Johannes Antonius SffldrêfrburgRost- weg 5, So sterber e Voorzitter. kir .van Gemeente werken I'.J .I.Ionn werken biedt ter behandeling aan eenige verzen- ken om bouwvergunr ing vergezeld van d" advi ezer inóod'igè teèkênihger' er jbi.edt namens den heer I;1 .Iburg aan een iadministratie van de gemeente-eigendom ;en en erfpachten door hem (Iburg) opL zet en bijgehouden. verzoekt een verlof A voor de beneden localiteit van net R. 1 ..'.ilitair Tehtti aan de Iïademakerstr; alciaa telt voo7 den raad ter vaststelling, aan te bieden een zestal besluiten im ke opneming en uitl -ening van geluen voor den dienst 19$1- poet enRe].e„ mededeelingen ontrent het [bedekken der daikvlas-ken net riet betr ford e de door P.W.Duin Jr. Gpocrstraat |rl te Geest, op te ri.cnten duhbele woonhuizen aan den klasweg. De comman- Brandweer van Soest'' brengt te dezer z: ke advies uit bij rapport van 5 novem ber 19p5, nc 1/B-1.44» haar plm./.4,5G. Dit is. in mindering ge pracht cp ■huurschuld.Vraagt of Lierme- bepaling van het steunbedrag. pericht omt rt h-*t verzoek ikaanstraat 74 cm t en grond gelegen tas-' van II.kek, pellen de Laanstrs roe. ek- en L kwe; idoion het vol .enu te mogen ontvangen tr xn kuur

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 615