k Jf. BESLISSING Ardeeling Aanmerkingen lielet op het advies van Bouw— en Woningtoezicht nos. \t 35/17935/183, 35/1-4, 35/166, 35/76, 55/186 en 35/ l8.2| wordt besloten de aanvragen nos 1/1)70, 1/1171, 1/1157, 1/1082 en 1/1169 in te willigen, bouvyaanvxage co 1/1166 en 1/1173 wordt geweigerc vergaaerinc n< :t de administratie in dank over Besloten wordt aan <Johannes Antonius Smorenburg een verlof A te verleenen voor den verkoop van zwak-alco- holisclien drank in het nleïn voor de beneden localiteijt van het B.II.Militair Tehuis te Soester.berg, gelag n achter perce 1 kademai-erstra- t no.31, welke localiteit| een oppervlakte heeft van 60,95 £12- i Besloten wordt aan te bieden. de besluiten den Baad ter v H, Besloten wordt, conform het advi der Brandweer, dd. 29 Oct.1935) zoek van adressant niet van den Commandant n>.1/1166 en het ver- W Besloten wordt, overee-*,omstig het advies van den chef vt ■r 3e afdeeling, met de verdienste ad ƒ.4,50 rekening te houden bil de bepaling van het steunbedrag. Besloten wordt tot verhuur met ingang van 1 April 1936 tegen denzelfden huurprijs als voorheen geeft gegolden zijnde ƒ.2,25- V ic M - J -1 toe te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 616