n ?en be- rerplaot- Hen- Iti per- ïeening hinder- .everen ie ia "t ei BESLISSING Besloten wordt mede te deelen aan adressant, dat niet verder op deze zaak ingegaan non worden, daar bij de plaatsing van het hek rekening had moeten worden ge houden met de bestaande beplanting van den weg. Afdeeling en No. Aanmerkingen ers tel scj.be- kom- iBesloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op te V oAI- •rrit Amers-: t 1 3 o p- het ft be elden i ers in nd ge- einen l groot D.no. g in itbrei- ert de er 112 in/*~ nP}' ,1e de Laris- Irijd- le ge dragen om in overleg met den Inspecteur van Politie def^- ze aangelegenheid nog nader te overwegen en uit te werf leen en een kostenberekening bij het College in te die nen. Besloten wordt mede te deelen, dat er geen bezwaren bef staan tegen toelating van het kind op de school aldaar! mits hiervoor geen kosten in rekening gebracht wOïdert.fVt* r Besloten wordt den Raad voor te stellen de verkoopprijs te bepalen op ƒ.0,50 en vooraf hiervan mededeeling te Noen aan V/.v.d .Vel-den. 'h' K tl4 Van de uiteenzetting wordt kennisgenomen en besloten deze mededeelingen ter kennis van den Raad te brengen.j Van de mededeeling wordt kennis genomen. Besloten wordt niet op het verzoek in te gaan. %a yi<^ dJj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 618