X rï ■v hm 3inP. jn per- 2 kippen- Lj rap- 9/19. Gonf oria het rapport van den .directeur van Gemeentewerken yi d.d.12 november 1935» no .3258/65 wordt besloten. :ceel 2 mogen Lj rap- 9/18 Conform. het rapport van den directeur van gem.werken d.u.12 november 1935» no.3258/64 wordt besloten. 1/ oM- v biV^- 2 grond sectie e ■jorden a. werken 3er 1935)1 geraamde ïemeente- ichting mge -js in een van staande izer zak l novem- _j schrij 1935» het ran de huis- de af- ig be de sloten wordt adressant te berichten, dat de door hem bedoelde grond inderdaad bebouwd kan worden. V V /an de ramingsopgaven wordt kennisgenomen. besloten wordt, alvorens den Haad ter vaststelling aan te bieden, het advies van de Commissie voor het Grond bedrijf te vragen, waarbij onderhandsche verhuur wordt voorgesteld, dat van hoorn naar het genoegen van het College twee borgen moet stellen. besloten wordt conform het advies van den directeur van v A\- yfatjCj i Gemeentewerken d.d.13 Kov.1935» no.3258/66, afwijzend op het verzoek te beschikken. met intrekking van het besluit van ons college d.d.20 September 1935» wordt besloten het verzoek van adres sant in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 630