BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen .ndelpadeii •omtrent Ij ov ,tver lich- .te van tröt- omtrent .1 Ij ov nstbrief degedeeia diet aa schil- ol te der rden ver- t leggen iïachte- g van T. van 1 st te ld als 90O.-- 285.— 57-" 14.25 256.25 257 s deze Oüö.— staat gingen Ltgaven srlee- telde geme en-* Besloten wordt adressanten mede lege de toestand van de wandelpaden bekend is de middelen tot verbetering aanwezig z.ijn, worden overgegaan. te deelen, dat het col- V Jli -oodra v - zal daartoe Besloten wordt conform het rapport van den directeur l? van gemeentewerken, d.d.12 hov.1935» no.4223/2, aan v adressanten te berichten dat spoedig aan den Raad voor stellen tot afwerking van den Braamweg zullen worden gedaan, en dat omtrent de verlichting alsdan uitbrei ding zal worden overwogen. liiy Besloten wordt dea Raad voor te steil diet te verleenen ad f.Jü.voor het schoolborden aan de school te in de Kerkebuurt. aa een naaer cre- schilderen van V> Soesterberg en de school V het intrekking van het besluit van het College d.d.3^ October 1935» wordt besloten aan de bezwaren tegemoet te komen, en een vergunning te verleenen zonder de voorwaarden waartegen bezwaren bestaan. I* V 1 oonx orm sloten. het voorstel van de Afd. financiën wordt be- Van de mededeeling wordt kennisgenomen en besloten aanj den Raad mededeeling hiervan te doen. /h*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 632