Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 1235 1236 Administratie der "belastingen P.de Boer, te Huizen 1237 Jir .gem. werken 1233 i.^aatsch. «Hulp betoon 1239 .V.J.van Haagen e. a. ,K.Bergstr.5 te Soest 1240 Afd.Financiën doet toekomen sch.oolgeldencoh.ier 1935/ 1933, ter vaststelling. verzoekt verlenging met maanden van d in voorwaarde 7 der concept-overeenkoms inzake aanleg van een gedeelte van de Veenzoom, gestelde datum. verzoekt een aanvullend crediet van f.ÖC.-- voor het verrichten van werk zaamheden, t/b van de verbreeding van den rijksweg. zendt gespecificeerde opgaaf van de bij schrijven van 17 Cctober 1935 door hem gevraagde verhooging van subsidie met f.21.000.--. verzoeken medewerking inzake de van 27 november t/m 6 DecemberWL935 te organi- seeren feestweek. Je Inspecteur van politie brengt bij rapport van 13 november 1935» no.39^/4» advies uit verzoekt een tarief per li2 vast te stel len voor aan derden in rekening te brengen bedragen terzake het herstellen door de gemeente te hunnen behoeve van afgeteerde wegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 633