f.35.76. Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 1241 1241a Voorzitter Voorzitter vraagt machtiging tot "betaling der vord. ring van Mr.k.A.heunke te Zeist inzake adviezen zaak contra van beest te Soes- terberg overtreding bouwverboa (lucht- vaartafdeeling)x)e vordering is groot biedt de vergadering een geheel nieuwe salaris- en loonregeling aan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 635