NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2^ tovember 193 5* Tegenwoordig de Heeren Burgemeester, J.A.de Bruyn en J.Grasille ,/ethouders Secretaris j3T* vi,,v .Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummer/ 12410 Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. ill Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 638