num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud 1241 b Voorzitter I brengt ter tafel de bij expresse bestel ling van de Ged.Staten ontvangen schrij ven van 19 november j.1. 3e afa.no.4Qóo/ 3035 waarin wordt aangedrongen verhoogin» van de opcenten fondsbelasting tot 75 teneinde de begrooting 1935 sluitend te maken. Geze begrooting zal geheel opnieuw .moeten worden vastgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 639