Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 157 15Ö 159 140 141 Jv.d.Lugt Jan.'55 verzoekt namens het zendingscomité Ino1965 "Soest" vrijstelling van belasting publieke vermakelijkheden voor een op 11,12 en 1p februari ten bate van de Zending te houden tentoonstelling. FA.Mud Klerk bij het gem.gasbedrijf Soest 17 no Jan.55 .1292 kost- van De in het Georga- div.dsta niseerd Overleg vertegenwoordigd zijnde ambtena renbonden. Verzoekt hem cp grond van eenig winnerschap te willen ontheffen den aftrek voor ongehuwden. De technisch-ambtenaar bij het gasbe drijf brengt bij schrijven dd. 25 Jan. 1955 zijn advies te dezer zake uit. doen mededeeling van de voor het jaar 1955 aangewezen vertegenwoordigers. Aartsdiocesanen R.K.Bceren-en Tuindersbond te Arnhem. Technisch Ambte naar belast met de leiding van 1 openbare werken. 24 Jan.'55 geeft nadere inlichtingen omtrent de no.785» wenschelijkheid van oprichting en instandhouding van een ambulanten land bouwhuishoudcursus 25 Jan.'55 deelt mede dat aan de H.V.Gebr.Hogen- birk te Laren (N.H.) aanneemster van j bestek no.6 kan worden uitbetaald de laatste termijn der aannemingssom betreffende het aanleggen van den Belvedèreweg enz.,Veldweg enz.trot toir van Weedestraat en den Postweg, zijnde 10f» van(/ 11 .675,= - 950,=J is 1072,50 verminderd met 77,05 wegens minderwerk, in totaal de som ma van 995,45.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 63