BESLISSING Afdeeiinq I A Aanmerkingen en No. Basloten wordt den Raad voor te stellen te besluiten tot heffing van 75 opcenten gemeentefondsbelasting en voorts de begrooting opnieuw in haar geheel met de wijzigingen inbegrepen vast te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 640