NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 November193 5* Tegenwoordig de Heeren - r G >eke th,Burgemeester b ..v.de Bruijn en H. 1.Ga si 11e.Vethouaers Secretaris J G .ABatenburg. Afwezig e Wethouders, Accoord De Burgemeester, Bevat volgnummers - 242 t/m1.24.7 Uitgevoerd Afd. I-4? Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 642