Volg num mer 1246 Dix.Gem. 7/erken 1247 Afzender of voorsteller Datum uaatsch. Hulpbetoon! te Soest Korte inhoud verzoekt met dunningswerkzaarah.ed.en in de bosschen een aanvang te mogen maken en aaarvoor een crediet toe te staan van if .6uu. legt een nadere toelichting over op de begrooting van het haatsch.Hulpbetoon over het jaar 1936* |3eslot 1936 e ibedra^ Je mem 1936 v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 645