len in de iken en .n van op ae e toon BESLISSING Afdeelina j A Aanmerkinqs en No. Besloten wordt uit den post werkverschaffing begrooting ;i93ó een crediet te verleenen groot f.óüO,--. Over dit bedrag kan geen rijkssubsidie worden aangevraagd. Je memorie van toelichting zal alsnog aan de begrooting 4^ /V 1936 van k.H.worden toegevoegd. b/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 646