BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST Tegenwoordig de Heeren •J.JeKethj JuiCjameester D,A,de Bruyn en. H«J.G-asille Wethouders Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. Ijf-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 648