y.au. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen •ting ineel itage ;age niet .ragen en ;ig de uZaken .e loon- voldaan den Min. 10.23805 ms 'd.no sgrepen. af slui- ir i s en inzake als ;htplaatg st nemen, oüinistrar ixte zal waar- gehouden. Len; de contro- Berg de rnrafee- ekendma- oed welk ien, zull^ tew'ege gen. Het Leuken irk "De de vei- van per derkpad Besloten wordt aan de Bed.Staten mede te aeelen dat Het zeer zeker de bedoeling is tot salarisxcorting met 5 over te gaan, doch dat zelfs een algeheele gewij zigde salaris- en loonregeling, bij de Commissie voor ueorganiseeru Overleg om advies is ingediend. Het ligt in de stellige oedoeling de korting of nieuwe salaris- regeling te doen ingaan 1 Januari 1936. an de bemiddeling kan tegelijk met andere verzekering 4^ maatschappijen worden gebruik gemaakt. Tot de voorgestelde gewijzigde regeling wordt besloten, ai a, net College oordeelt van gemeentewege geen aankooo te moeten bevorderen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 652