H UaM. 7U- Jr i* op liet mnerke- vaart iclit de ndke t ngen van verdient eveling oek te te S'berg aarin een de ge- ontwero 3, te tot het in per end ge- ke een er" van eatorven e dragenf van de eigen- ge nde manlaan, sohnlaan- .Postweg plex oodzake vermindej- gsveror- nen be- retarie eniber belast zenkass van eenl van zijöj ente Op voorstel van <ethouder Gasille wordt besloten den LjL „inister van -defensie op de omstandigheden te wijzen en te verzoeken daaraan zijn medewerking' zoo noodi^ te willen verleenen. he ontwerp vergunning wordt goedgekeurd. V besloten wordt in overweging te geven aan den directeur ul,j van den keuringsdienst om in de publicatie te vermelden at met de uit nood geslachte en afgekeurde runderen is gebeurd -de gevraagde machtiging wordt verleend. .et algemeene stemmen wordt besloten de heer blaas te oenoemen tot ambtenaar belast met het toezicht op de werkloozenkassen. t Besloten wordt niet verder op de zaak in te gaan en fit schrijven te deponeeren. as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 654