NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERiNGVAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 december 193 5* Tegenwoordig de Heererv ^-r.u.Jeketh, ^ur^eiiioester. DA.de Bruyn en H.J.GasilleWethouders. Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers7 1277 t$Sfc Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 660