NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3 BÊceiaoer193 5« Tegenwoordig de Heeren d.Beketh D .A .de Bruyn en H.J.uasille/etiaouders. Secretaris J B.A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 12.7.8 t/m12.7.9.. Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 664