Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 12Ö0 1 281 1282 1 28p 1284 1285 1286 Nederlandsche Sierteeltcentrale v h«uifiupert ge-j meentegeneesheer I Soest Directeur Gemeen tewerken iluimvee- en xlo- nijnenfokkersver- eeniging Soest en; Omstreken te Soest Gemeente-genees heer J.u.A.Rupert te Soest. 1 edJBarzilay u.0van Buren. Korte inhdud verz toez ka a x op p De J ekt mede te ueelen of eventueels nding van net bij schrijven dd2 155b aangevraagde plantmateriaal ijs worat gesteld, recteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 25 Bov.j.i. no.930. deelt mede dat ae gemeentewerkman h.van kuipen nog niet in staat is zijn bezig- h^den te hervatten en vermoedelijk niet vóór midden cf eind Januari 1938 ar- ;beidsgeschikt zal zijn. zendt voorstellen inzane: 1 verbouw gymnastieklokaal aan den /er- lengde Schoolweg te Soesterberg tot brandweergarage met spoelplaats. |2. het bouwen van een gymnastieklokaal voor L.G. aan ae bestaanae o.l.school te 3o"-sterberg. verzc kt den neer Smitt te huizen in de gelegenheid te stellen te uezer plaatse een lezing te houden omtrent de ^uisin- iüustrie deer net kweeken van cocons uer 'zijderups, waarna weilient een comité kan worden deelt mede zich te kunnen vereenigen met net ontwerp uer regeling betreffen de kamerontsmettingen, de Inspecteur van de Volksgezondheid kan zich met deze regeling vereenigen. verklaart dat zij niet volhardt bij haar verzoek cm vergunning voor den ver Koop van sterken crank. deelt mede dat dij de benoeming tot lid be- van het bestuur der stienting tot neer van vaardt het Soestei Aatuurbau aan- Beslo t jericl ernaar .ennis desioti de med> /oerin^ val in estin^ ;oü ove ..okaal -et gev et onc ieslote ■icht en aganda 'Oraen. u3 rege er kenj Besloter .n ae i ienstbi n de m -cid ter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 669