NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A<A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1'ebruari 193 b Tegenwoordig de Heeren Mr.G.beketh,burgemeester. H.van klooster en X.Lodeesen. Secretaris J .G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 142 t/m 149. Uitgevoerd A Afd. A) Afd. II: uA Afd. III: Afd. IV: R

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 66