iu fU ÜX fict/ji k V- v I 4 BESLISSING I Afdeeling en No. Aanmerkingen je vergunning wordt verleend conform het besluit hier- Jj jnevens als bijlage gevoegd. v be vergunning wordt verleenu conform het besluit hiernevens ;als bijlage gevoega s he jaarstukhen den fiaaa ter voorloopige vaststelling aan te bieaen, naaat ue auviezen der Commissie GronaDe drijf en linancieele Commissie zijn ingewonnen. _>i/r oc/s\ lot betaling aer declaratie woiat oesloten. kennisgenomen Ie goedkeuring uen itaaa medeueelen. k' C Besloten wordt: 1e. de bouwvergunning te verleenen. 2e. de grondruilingals aoor den directeur van Gemeenj- tewerken bedoeld, tot stand te brengen. Jf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 676