/)u. t/A ver- lel va 1. en e re- te Aip- eenrij ar var Dr ae zanger '•120,= 110,= 2^0 25 "•205 155, ie ma- ikeu- 1 door 20 ITc der -40 •an ver 1 dor 1 is op V Jj Gelet op net aavies van Bouw» en Woningtoezicht dos 55/193, 55/20a, 55/204 en 55/196, wordt besloten de aanvragen nos.1/1177, T/11Ö5, 2/5^5 en V17ö in te willigen Goedgevonden wordt oen óecretaris te machtigen behou- aens goedkeuring van net verncogde creaiet door uen Raad, de beide machines af te nemen voor ƒ.250,= met terugbetaling van ƒ.25,= voor oe oude machine. Besloten wordt Ged.Staten te berichten dat het verlof van den heer Jorlas terecht op volgno.643 der begroo ting is verantwoord omdat het betrekking had op een vorige dienstperiodewaarin hij belast was met het houden van toezicht bij de uitvoering der verbetering van de Banningstraat We i 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 680