éi BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ntewer 19>5 aaar. en we- uw va weg, i .Buin toeko r de hen- lieer 12 Apxi al, wo nen! véi - zijn, op te iat in roon.s- |ien i d oxd i 3nomen ïax dei rtegen goedgekeurd Van de gemaakte op oe declaraties worden merkingen wordt tennis genomen en besloten de uit de ingezonden declaraties voortkomende verhoogingen van credieten bij den Baad aan te vragen. Besloten wordt de bouwvergunning te verleenen voor 2 uubbele woningen, afgedekt met rieten kap. Besloten wordt 2 a/° van de werkelijk betaalde koopsom groot /.241ü,= uitmakende een bedrag ad ƒ.40,20 aan den heer kransen Jr. uit te betalen. k* aJj Conform de voorstellen van den «etnouder woxat beslo- t en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 688