,'fL \p Ja- onden ren en ïn, ie igt en )praer- van ver- SLISSiNG Afdeeiinq No. en Aanmerkingen Alvorens op het bezwaar van den Pensioenraad tegen adf. het door het College ingenomen standpunt omtrent de rentebetaling in te gaan, wordt de verificatie der Y/ berekeningen van de 4e afdeeling tegemoet gezien. 5 van >rge- ik, - en van es uit iaux ïd en Lebben, en er(I) t over- I) ,en Baten- rden (II) ol laan: orzit- rdis an ge- eld nsveld de in De toestemming wordt onder de gewone voorwaarden verleend Aan leges is 0,5ü verschuldigd. V Besloten wordt den Raad voor te stellen de benoemingen te doen conform het advies. z tate.n risHo i a I aer stemming ter verkiezing van leden van den f®®®enteraa.d wordt vastgesteld op Dinsdag 25 J' iezing aald juni en van et op r stem- Z&A'/ 2£?<P/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 68