NOTULEN A BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12 1935 /3té>s Tegenwoordig de Heeren r,rG-.-DeitethBurgemeester D«A»de Bruijn en H. J» Gas 111e le ttio.ud.ers-. Secretaris 3" e.A. Bateuourg Afwezig Bevat volgnummers 1320 t/m1344. Uitgevoerd Afd. I Accoord De Wethouders, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 690