/Tum 25 BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. i ;ing maat niet auto reden elkander n Kerk- ofstraat, adering raat van nersfoort P.Kan m den ibreiding& :oopen m2, in •erdracht, urde entebe- 21/ 43I i| 31 be- sidie oor de ikt a.og de agen dat srwege r nader Ier deze iv na- Deze ttvangen wijzi- .rbij .kt voor ;ing« Besloten wordt omtrent nevenbedoelde politiemaatregelen; \P- «p het advies te vragen van den Inspecteur van Politie. 3 Conform het advies aan den makelaar P. ier ra2. der grond Commissie wordt besloten man offerte te maken tegen f2«5U \S- cM' V ;an de goedkeuring van de besluiten tot wijziging der egrooting wordt kennisgenomen. .Besloten wordt aan den :aad voor te stellen aan de Ged.Staten de gevraagde toe- -eg£ te doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 692