7 H X fu BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. Je ontheffing wordt, verleend onder voorwaarden dat - f.2Öü.-- n.1. 2o x f.14.-- is f.280.en 2.0 x f•ttee'w-nrr is f.4o.-- voor onderhoud in het wegenfonds wordt ge- 'k stort en voorts ter verbreeding van den weg de noodige grond wordt afgestaan conform het voorstel van den Jir.v.Gein. werken. Besloten wordt aan de vertegenv.oorc in den Baad van Commissarissen der igers der gemeente ii'.VCentr.Slacht- plaats nogmaals in overweging te geven de af schrijving f percentage te verhoogen en te doen brengen op 2/2 op r/Zt"' de gebouwen en 5 J °P he Slacht technische installatie Je jaarrekening met vaststelling aan te het rapport bieden. den haad ter voorloopige Besloten wordt de sub a bedoelde ontwerp verordening dep. raad ter vaststelling aan te bieden en het huishoudelijk reglement voorloopig in afwachting van de beslissing- van den Raad op de ontwerp verordening goed te keuren. Overeenkomstig het verzoek wordt de vrijstelling ver- Ileend V- J\i hih»t. ftf; Jt. vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit j p1 <Jj- 1 hiernevens als bijlage gevoegd. i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 696