Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte 1342 1343 1344 Dir.Gem. werken Liv.v.Sociale Zaken Centr.Bureau voor Verificatie, enz.tg 1 s-Gravenhage keurt goed, dat aan ondersteunde werk loozen een kerstgaye wordt verstrekt bedrage van 25 van de uitkeering. jzendt een afschrift van het aan den R van Commissarissen der Gentr«Slachtpla .V. uitgebrachte rapport naar aanlei van gehouden kasopneming en controle administratie over het 3e en 4e kwart 1935 der ,.V. biedt ter behandeling aan eenige verz ken om bouwvergunning vergezeld van d>- noodige teekeningen en adviezen. Besla Het U rappo tegen sar is lezin doel sar is ren, belan Gelet 12 De beslo nos1, i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 697