NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 December Tegenwoordig de Heeren x Jeketli, Burgemeester D.A.de Bruijn en H.J.uasille, Yetiiouders. Secretaris 1" O.A .Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Sec ecretaris, Bevat volgnummers t/m 1368 Uitgevoerd Afd. I: Sy Afd. Afd. III Afd. IVM

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 700