vvv. <3u. ii r tegen ig lager is Ige de i ver- i.t bedrag ri 1936 ogen, ten eenstem- ainheden. en 2aen 522.35. vermeer-! *;egens ir het bestaan- ran de molstraat iouden i gerneen- rwartaal ing der rstweek ka en en der lpen en 0 er 193 5 n bedra BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 3 z. ïesloten wordt te bepalen, dat de kastoeslag automatisch ordt uitgekeerd aan steuntrekkers, die in de week, róór zij uit de werkloozenkas gingen trekken reeds in le steunregeling waren opgenomen, met dien verstande, lat zij wekelijks het gezinsinkomstenbriefje blijven .nleveren, waarop de ka sui ticeer ing is vermeld, en het- uelk de grondslag is voor de berekening van den toeslag, .mdere kastrekkers kunnen alleen voor den bijslag in aanmerking komen indien zij, wanneer zij niet uit hun tas trokken, in aen steun opgenomen zouden zijn; zij loeten dus op de gewone wijze steun aanvragen, op welke lanvrage volgens de vastgestelde bepalingen wordt be slist. lierst daarna kunnen zij voor toeslag in aanmer king komen. Ldresaant te berichten dat zijn verzoek te gelegener ;ijd in overweging zal worden genomen. j?'\ 'ot betaling wordt besloten. 'an het rapport wordt kennisgenomen. Jesloten wordt aan den inhoud van de circulaire uitvoe- ij* ing te geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 702