u. k 1 O •'35» S ventver- eert bij 413 niet eente BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Van de circulaire wordt kennisgenomen. -Be bestaande regelingen sullen gehandhaafd blijven. V Jf- /H' 4/1$. 1 aanbie- rcaarbij gelegen 1 no. i'edeelte- r oor Conform het advies van de commissie wordt besloten. ejl- 4i' de door ■.stelde ;aterweg. ;brei- ;S ver- ndervi li ter uit reeiuer j laats apport e dezer j kheid volgens den - kwi- 1 en )36 op ite van ver- lein ver-: ;er zaksl lonform het advies van de Commissie wordt besloten. JU- M.' k AL Besloten wordt tot van den Breemer een aanschrijving te V cJlr richten volgens welke hij zal moeten voluoen aan de bij de Hinderwetvergunning opgelegde voorwaarde. Yffm Besloten wordt den Raad voor te stellen een regeling J\\ vast te stellen als door den technisch ambtenaar bedoeld, Hieromtrent vooraf het advies in te winnen van de Gas- j commi ssie Besloten wordt den gemeente-ontvanger te machtigen het iyi r innen der kwitanties op te dragen aan T.u.v.d»Ham tegen een vergoeding van 2 van het geïnde bedrag. >/7^o it/ Besloten wordt de gevraagde untheffing niet te verleenenj. L bt' ,A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 704