/PU- ESLiSSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en wo- oeko- -ver Besloten wordt de presentiegelden uit te betalen on- 4^ JL middelijk na aanneming van het desbetreffend voorstel <xr^ den raad aangeboden. J .ling .uit ^4, md miseerd de ring le sa- ïente- jBesloten wordt het ontwerp-besluit den Kaad ter vast- (stelling aan te bieden. Met het advies kan de vergadering zich vereenigen. ■Besloten wordt dienovereenkomstig mededeelingen te I doen. //U. Z/j 3SZ 3 ar- erga- 3t mede- issie /an een de t ge- ein en Dat ordeel aan de I chrij- het station en met moeten gun- nning. De Voorzitter doet de toezegging de vergunning in gun- \JL stige overweging te nemen, en geen bezwaren tegen den bouvr te maken, aangezien het gebouw niet van den weg af zichtbaar zal zijn. u/ V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 70