NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE SOEST VAN DE VERGADERING VAN VAN 20 ^ecember 1932, ues middags. Tegenwoordig de Heeren -.r.u.^ek ein, xSurgeffleester J.A.de Jruijn en h. J Gasille etüoud.ers Secretaris o d _>at enou.r^ Afwezig Accoord De Wethouders Bevat volgnummers 1 i.dd a t/m 220 Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 710