f m n den ni- behande- enber 1935 den diens'; ran het /erken ïii niree- mlijk op- in te der ge- ent het fen cp- ur van brand inj gewaa r- t,ter voor! omtient ewerneh waarmede! oeciaai aandanteh nirec- BESLISSING Afdeeling j Aanmerkingen en No. js directeur geeft op aiie punten in zijn rapport ver meld nogmaals ae mondelinge bevestiging en de noouige toelichtingen besloten wordt het rapport definitief te behandelen in een volgende vergadering van net college. opdracht worat conform liet voorstel aan aen oecreta- d ris en den directeur van demeentewer&en verstrekt. ..o dt besloten conform de voorsteilen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 712