NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .je Lieinbe 1935/ Tegenwoordig de Heeren MrG.Deüeth Burgemeester. 3.A-de Bruijn en H.u G.asillewethouders Secretaris J G .A .Batenburg.. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers lj>b9 t/m )c Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III: 0} Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 714