r BESLISSING Ardeeling en No. Aanmerkingen n0s obool obaar te /an leer- Leiding ig van den t van no1/ r den p perceel d e Oe maken el sectie bartolot- rtew erken t bij rap- 55/156. aats ge- fijnen ;nde ver- ubbel .4809 n, deze voor eden de brengt it bij no55/ 20te Aan liet d der re van ats 80 1 vj op een ■f af sehei seerd enen van der chter- 4 üi ns Tot uitbetaling van een bedrag van .77,15 wordt be- jA *Jj slotenI d* H uil. |A Besloten wordt aan den heer Oranje, wonende braamweg 110, te boest,te berichten dat tot verbetering van den nricaweg zal kunnen worden overgegaan indien ue desbe- hivo. treffende eigenaren van gronden gelegen aan dien weg, bereid zijn de noodige strooken af te staan voer weg- verbreeding. Het verzoek wordt ingewilligd het verzoek wordt ingewilligd k* Ji- W Oe ontheffing wordt verleend onder voorwaarde dat de V tcU afstand van den voorgevel van de loods tot den achter- gevel van het woonhuis tenminste 4 LI. bedraagt en de zijafstand minstens 0,90 LS. VO. AG

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 718