NOTU LE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN jtQ. -wecembex 193 o Tegenwoordig de Heeren ^r ij.-ueK.etii, dux^aciesst er xi.A.de Brui jn en 11.0 √ľasiile..etiiouuers Secretaris o u- A nat enbur^ Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I-4h- Afd. IIAfd. IIIW Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 722