Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1 508 1 3Ö9 .z u.jduscü, con troleur van het armwezen ^fdeeling financiën ter gemeente-secre tarie. deelt mede bereid /te zijn een arbeids overeenkomst te onderteekenen ecnter met de toevoeging der woorden, "met voorbehoud van mijn recnten". biedt ter vaststelling aan de in te zenden opgaven voor ae financieele ver houding tusschen net rijk en de gemeen ten over het rekeningsjaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 723