'IA arbeids- ecnter "met m te ieele ver- de gemeend p4 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen nan itl.ü.riusch wolat met ingang van 1 februari iy>6 7^ (X^f. eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van contro- leur van het armwezen in tijdslijnen dienst. /?U- net ontslagbesluit wordt vastgesteld overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp. beaoelue opgaven worden ongewijzigd vastgesteld. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 724