NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN >1.^ecemoex 193 5. Tegenwoordig de Heeren ü-.^eketii, Ju.xgezaee.ster... ij.A.ae Jruijn en xi.o Gasiile etncauexs Secretaris v* Jat enpui g Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, e Secretaris, Bevat volgnummers 155.Q t/m J.4.05. Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 726