Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 1J95 1 396 1397 1 398 1 399 140G 1401 Presidente vd Missiekrans te boestdijk. nirectie Otaat: boschbeheer "Jtrecht Verkoopbureau van "^lema" Verlich tingsapparaten te Amsterdam- directeur van Ge meentewerken - J-opeerstra, does ter bergschestraati 10/, boest b-L-opeerstra boesterbergsch straat 107, te boest burgemeester en wethouders van Amersfoort Korte i n h o u verzoekt ontheffing te willen veriae nen van de vermakelijkheiasbelasting voor 2 tooneeluitvoeringen te houden 1986 in op 19 en 21 danuar nuis te boestdijk. baten zijn uitsluitend ten bate liefdadigheid "de kissie's". 't Parochie van de brengt advies uit omtrent de wegbeplan- ting te doestduinen. brengt onder de aanaacht de nieuwe ge patenteerde vinding op verlichtingsge- bied (n.1. de verlichting van straat naamborden). de uirecteur van Gemeente werken brengt te dezer zake afwijzen^ rapport uit bij schrijven van 20 decem- ber 1935, no.100 1/1092. zendt rapport omtrent wijziging van de huistelefooninstallatie in het gebouw van Gemeentewerken. doet afstand van net bij d. en wud. 19 augustus verleende verlof A. voor terbergschestraat 1o7 besluit van •9 33 aan hem perceel uoes- verzoekt verlof voor ae rechter be neden localiteit van perceel boester- bergschestraat 1u7« berichten, dat bij onaerzoek is geble ken, uat de jongen P.^.kuijer op zulk een lagen trap van ontwikkeling staat, dat deze in het belang van andere kin- deren niet tot de sonool aldaar kan |worden toegelaten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 729