J) NOTULEN Au. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1Jfebxuari 193 5. Tegenwoordig de Heeren H.van Klooster en K.Lodeesen, wethouders Secretaris d 0* A» Batenburg,. Afwezig Mrrf»G.heketh, burgemeester. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, A- De Secretaris, Bevat volgnummers 150 t/m 162 Uitgevoerd Afd. ICty. Afd. II Afd. /Vr Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 72