V- verlse- Lasting houden c Parochie- te van de' vegbeplan- Le uwe ge- ïtingsge- straat- üemeente^ !Twi jzen« 20 Ge een- BESLISSiNG Afdeeling en No. Aanmerkingen be gevraagde ontheffing wordt verl eend V- schrift van het rapport vso de diKctif,7"",4r boschbeheer mede te deelen dat k b8ït -taats-,. is en voor sooveel moSelijk zal wërde^gehande^0" van het scnrijven wordt tennis genomen. 1/ J- ff kufij-. ïg van de gebouw besloten wordt aan den directpur vun dracht te verstr- gemeentewerken op- de hand gedaJ w n eeröte uo" aan^ 4' treden met de P.T?T? JulkS ?f£e" Verhandeling te V hA ;van een nieuwe overeenkomst of ^ehoeve van het aangaan staande overeenkomst. ne betr-f f e^d^t'1^JnS van de be^ dan bij en w. worden inAffAf stukken zullen ling en onderteekening60 X' "6X nadere beoordee- nt van aan hem ;el pops iter be mest er- uet verlof A. wordt ingetrokken. piet gevraagde verlof a. wordt verleend. dl- V HxSS\ geble I |xn verband met de hoo^e kn-*+a>-> zulk I zoeken van de he ^lSS°f A0sten> verbonae w e- )p zulk 5 staat, ne kin- r kan n aan net be- 1/ 20eken van de betrpffS^ nNverbonden aan ;sloten de overeenkomst r-t S"mp0lpte üiiversum wordt be l^an Griep es. mede Ie deelen d'^T' te b«3tenuigen. kan worden ingegaan en aan huiiS ?et verii0e* niet :«-an worden verleend tot ..i r'1Je:r> Uat geen medewerking aohool in Amersfoort? ^lfaatsin« Vaa ^ijn zoon op ue X G XI XX G GT VrdM 1/ Dny Qt v i /■■!/-* -»/• - OW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 730